Mind

Over emoties en de interactie tussen lichaam en geest

Dr. Atonio Damasio
Dr. Antonio Damasio is een beroemde neurowetenschapper. Zijn onderzoek heeft inzichten opgeleverd over de wijze waarop emoties werken en de rol die zij spelen in ons gedrag. Dr. Damasio is directeur van het Brain and Creativity Institute van de Universiteit van Southern California (USC) en onder andere auteur van het boek De vergissing van descartes.

Eén van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoekers op het terrein van emoties is Dr. Antonio Damasio.

Volgens hem is er een belangrijk onderscheid tussen de emotie als lichamelijke reactie (een biologisch proces), en het subjectief ervaren van de emotie (de beleving ervan). Om dit laatste, het gevoel, te begrijpen, moeten we eerst begrijpen wat een emotie is.

Een emotie bestaat (biologisch gezien) uit een nauwkeurig georkestreerde hoeveelheid veranderingen in ons lichaam. Het doel ervan is om ons te behoeden voor gevaar of om gebruik te maken van kansen die zich in ons leven voordoen. Deze functie is instinctief en hebben we gemeen met bijvoorbeeld alle zoogdieren

Als we ons bijvoorbeeld in een bedreigende situatie bevinden zal dat als eerste resulteren in een lichamelijke reactie, zoals verhoging van de hartslag en het aanspannen van de spieren. Pas daarna zullen we ons gewaar worden van de veranderingen in ons lichaam en het gevoel ervaren dat we angstig zijn.

Dr. Damasio vertelt dat er verschillende gebieden in de hersenen zijn voor de emotie en het gevoel. Deze visie van scheiding tussen de lichamelijke ervaring en de bewustwording daarvan ligt ook ten grondslag aan Mindfulness therapie en meditatie, waarbij wordt geprobeerd lichamelijke sensaties zonder oordeel te ervaren. Hiermee kunnen na voldoende oefening goede resultaten worden behaald bij bijvoorbeeld angststoornissen.

 

14 jun 2011 | 0 comment | Tags:

Over neuroplasticiteit: het vermogen van de hersenen zich te kunnen reorganiseren

Dr. Norman Doidge is psychiater, psychoanalyticus, onderzoeker, auteur, essayist and dichter. Hij is auteur van het boek The Brain That Changes Itself.

De ontdekking dat onze hersenen plastisch zijn, dat ze zich kunnen aanpassen en reorganiseren, is volgens Dr. Norman Doidge de belangrijkste ontdekking binnen de hersenwetenschappen van de laatste 400 jaar. Onder invloed van onze handelingen, de waarnemingen van onze zintuigen en zelfs onze gedachten en verbeeldingen zijn de hersenen in staat hun structuur en functie te veranderen. Neuroplasticiteit is het mechanisme dat door Brainwave Optimization neurofeedback wordt geactiveerd en waardoor we in staat zijn mensen te helpen met uiteenlopende psychische en neurologische klachten.

Het oude idee dat onze hersenen op een machine lijken met specifieke onderdelen die verantwoordelijk zijn voor spraak, etc. is daarmee achterhaald. De hersenen zitten veel complexer in elkaar dan door deze mechanistische visie wordt verondersteld. Helaas worden de plastische eigenschappen van onze hersenen tot de dag van vandaag nog steeds erg onderschat. Het gevolg hiervan is dat mensen wordt voorgespiegeld dat zij bijvoorbeeld na een hersentrauma maar met de gevolgen moeten leren leven. Gelukkig weten we inmiddels hoe neuroplasticiteit kan worden gebruikt om mensen te helpen om beter van psychische en neurologische klachten te herstellen.

Pas op voor vakantiestress - Oprah adviseert neurofeedback voor ontspanning

De zomervakantie staat voor de deur en velen snakken naar de ontspanning die ze daar hopen te vinden. Maar om een vakantie niet te laten ontaarden in vakantiestress zijn een aantal voorbereidende maatregelen echt noodzakelijk.

Ad Vingerhoets, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Tilburg zegt hierover:

Slaapmedicatie – weinig winst tegenover veel bijwerkingen

Tien sprookjes voor het slapengaan kopt Dagblad De Pers op 6 mei 2010. Goed slapen is helaas niet vanzelfsprekend en slaapstoornissen behoren tot de meest voorkomende gezondheidsproblemen. Het artikel is verschenen naar aanleiding van de publicatie van het boek Slaap & slaapstoornissen van de Amerikaanse slaapdeskundige Carlos Schenck en de nederlandse neuroloog en slaapdeskundige Hans Hamburger van het Slotervaart ziekenhuis. Het boek bespreekt alle denkbare stoornissen: van slaapmisperceptie tot slaapwandelen en van exploding head syndrome tot narcolepsie bij honden.

Hebben we eigenlijk wel grip op onze beslissingen? Over de voorspelbaarheid van irrationeel gedrag

Het is wonderbaarlijk om te zien hoe irrationeel we soms zijn bij het nemen van beslissingen. Wanneer we denken dat we goed over een beslissing hebben nagedacht, blijken er allerlei externe factoren te zijn die onze keuze ongemerkt beïnvloeden.

Welke van de twee tafels in het plaatje heeft bijvoorbeeld het grootste blad? Het blijkt dat ze identieke afmetingen hebben. U kunt dit controleren door de lengte van de verschillende zijden op het scherm te meten en met elkaar te vergelijken. Maar zelfs als u heeft vastgesteld dat de tafelbladen even groot zijn, blijft het moeilijk dit ook werkelijk zo te zien.

19 jun 2010 | 0 comment | Tags: