Vrije wil

Over emoties en de interactie tussen lichaam en geest

Dr. Atonio Damasio
Dr. Antonio Damasio is een beroemde neurowetenschapper. Zijn onderzoek heeft inzichten opgeleverd over de wijze waarop emoties werken en de rol die zij spelen in ons gedrag. Dr. Damasio is directeur van het Brain and Creativity Institute van de Universiteit van Southern California (USC) en onder andere auteur van het boek De vergissing van descartes.

Eén van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoekers op het terrein van emoties is Dr. Antonio Damasio.

Volgens hem is er een belangrijk onderscheid tussen de emotie als lichamelijke reactie (een biologisch proces), en het subjectief ervaren van de emotie (de beleving ervan). Om dit laatste, het gevoel, te begrijpen, moeten we eerst begrijpen wat een emotie is.

Een emotie bestaat (biologisch gezien) uit een nauwkeurig georkestreerde hoeveelheid veranderingen in ons lichaam. Het doel ervan is om ons te behoeden voor gevaar of om gebruik te maken van kansen die zich in ons leven voordoen. Deze functie is instinctief en hebben we gemeen met bijvoorbeeld alle zoogdieren

Als we ons bijvoorbeeld in een bedreigende situatie bevinden zal dat als eerste resulteren in een lichamelijke reactie, zoals verhoging van de hartslag en het aanspannen van de spieren. Pas daarna zullen we ons gewaar worden van de veranderingen in ons lichaam en het gevoel ervaren dat we angstig zijn.

Dr. Damasio vertelt dat er verschillende gebieden in de hersenen zijn voor de emotie en het gevoel. Deze visie van scheiding tussen de lichamelijke ervaring en de bewustwording daarvan ligt ook ten grondslag aan Mindfulness therapie en meditatie, waarbij wordt geprobeerd lichamelijke sensaties zonder oordeel te ervaren. Hiermee kunnen na voldoende oefening goede resultaten worden behaald bij bijvoorbeeld angststoornissen.

 

14 jun 2011 | 0 comment | Tags:

Hebben we eigenlijk wel grip op onze beslissingen? Over de voorspelbaarheid van irrationeel gedrag

Het is wonderbaarlijk om te zien hoe irrationeel we soms zijn bij het nemen van beslissingen. Wanneer we denken dat we goed over een beslissing hebben nagedacht, blijken er allerlei externe factoren te zijn die onze keuze ongemerkt beïnvloeden.

Welke van de twee tafels in het plaatje heeft bijvoorbeeld het grootste blad? Het blijkt dat ze identieke afmetingen hebben. U kunt dit controleren door de lengte van de verschillende zijden op het scherm te meten en met elkaar te vergelijken. Maar zelfs als u heeft vastgesteld dat de tafelbladen even groot zijn, blijft het moeilijk dit ook werkelijk zo te zien.

19 jun 2010 | 0 comment | Tags: